Loading

Фазите на обезбрадяване :)

Реших да видя как ми се променя визията в зависимост от количеството и вида на брадата ми. Получи се доста прилична последователност от снимки между оцелял на самотен остров и гладко обръснат. Как ми отива

Продължи четенето